Fartsholdere

I år vil kan vi igjen stille med fartsholdere! Fartsholderne legger opp til et smart løp og sørger for at dere kommer inn på tiden opplyst i forkant. Fartsholderne løper godt synlig.
Utgangspunkt på 10 km;

40 min

45 min

50 min

55 min

60 min

Utgangspunktet på halvamaraton:

1:30

1:35

1:40

1:45

1:50

2:00

Det kan bli justeringer på tider her, men det blir gitt info i god tid i forkant.