Fartsholdere

I år vil vi dessverre ikke tilby fartsholdere/harer. Dette da vi ønsker å opprettholde avstand og godt smittevern.