Fartsholdere

Vi stiller med fartsholdere! Fartsholderne legger opp til et smart løp og sørger for at dere kommer inn på tiden opplyst i forkant. Fartsholderne løper godt synlig med flagg på ryggen.
Utgangspunkt på 10 km;

40 min

45 min

50 min

55 min

60 min

Utgangspunktet på halvamaraton:

1:45

1:50

02:00

Det kan bli endringer.