Aktiv mot kreft

Aktiv mot Kreft er en privat stiftelse som ble etablert i 2007 av Grete Waitz og Helle Aanesen. Stiftelsens mål er å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. De etablerer treningsrom, Pusterom, på landets kreftsykehus, utdanner instruktører med kunnskap om trening og kreft og bidrar til forskning innen feltet fysisk aktivitet og kreft både i Norge og i utlandet.

Aktiv mor kreft har et sykkelprosjekt for kreftrammede. Pact (Physical activity after cancer treatment) i Danmark har hatt med seg kreftrammede på en ukes treningsleir på Mallorca flere ganger. Pact er en frivillig forening som gjør bruk av idrettsaktiviteter for å skape fokus på kreftoverlevelse, livskvalitet og mestring. Aktiv mot Kreft ble invitert av Pact til å delta med noen kreftpasienter og ledere/trenere for første gang i 2016 og 6 deltakere ble «helsponset». Vi tok med 6 nye deltakere i 2017 og 8 nye deltakere i 2018 med støtte fra Aktiv mot Kreft, en egenandel og innsamlede midler. Så nå i april var vi ei gruppe på 20 fra Norge sammen med en gruppe på ca 45 fra Pact i Danmark, I dette opplegget ligger også invididuell treningsveiledning, fellestreninger fram til avreise og testing av fysisk form.

På treningsleiren sykler deltakerne ca 550 km og noen tusen høydemeter, og turens store mål er at alle deltakerne skal sykle den 14 km lange stigningen opp til Puig Major, Mallorcas høyeste topp.

Vi ønsker å videreføre dette også i 2019 og har startet arbeidet med å samle inn penger slik at vi kan sende 8 nye på tur.

Sjekk nettsiden vår for mer info; http://aktivmotkreft.no/mallorca/

Elisabeth Rustad EdvardsenProsjektleder for Aktiv mot kreft sitt sykkelprosjekt for kreftrammede

Mer om vårt arbeid her.