02.27.2018

Vi slår et slag for folkehelsen

Bodø Run Festival ønsker å bidra for folkehelsen og støtter i år Team Rynkeby og Aktiv mot Kreft.

Team Rynkeby samler inn penger til Barnekreftforeningen, der hver ei krone er øremerket forskning på barnekreft. De er på plass sammen med oss på løpsdagen og arrangerer Barneløpet, samt bidrar rundt hovedløpet.

Aktiv mot Kreft jobber med å få fysisk aktivitet som en del av kreftbehandlingen. De støtter forskning på effekten av fysisk aktivitet og kreft, og utdanner AKTIVinstruktører i samarbeid med Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.